Základní informace


Kompletní správa sportovního klubu - evidence - finance - spolupráce

Funkce
Členská základna
Kompletní správa uživatelů, nastavení práv na jednotlivé funkce webové služby. Kompletní evidence členské základy, včetně vytváření skupin a zařazení členů do skupin.Majetek
Kompletní správa majetku, včetně jeho kategorizace.Finance
Stanovení a řízení rozpočtu včetně rozdělení položek do jednotlivých kategorií. Evidence peněžního deníku spolu spolu s rozvahou celého období.Spolupráce
Správa událostí a kalendáře. Evidence a správa úkolů. Události a úkoly lze přiřadit uživatelům.

Funkcionalita webové služby SportHosting se neustále vyvíjí. Rozvíjí se nejen o klinetem požadovanou nadstandarní funkcionalitu, ale i o běžnou funkcionalitu, aby služba splňovala požadavky svých klientů.

Ceník


Cena za webovou službu je 75,- Kč za měsíc / 3 € za měsíc. Klient má možnost si předplatit libovoný počet měsíců. Platba se provádí bankovním převodem na účet.

Klient má také možnost požádat o nadstandardní funkcionalitu v rámci webové služby. V takovém případě dochází k otevření změnového požadavku. Součástí změnového požadavku je analýza řešení a jeho cenová a časová náročnost. Po odsouhlasení dochází k realizaci změnového požadavku dle analýzy řešení v požadovaném termínu. I v tomto případě je stanovení ceny velice jednoduché. Cena za práce analytika, programátora či testera je 800,- Kč / hodinu.

Registrace